Top_bar

About Us

The company RAUCH SPEKTRUM s.r.o. developes, produces, installs, repairs and reconstructs the technological equipment for the food industry. With regard to long- time tradition and our experienced employees we have specialized in developing and producting devices for smoking, drying and ripening of meat products, meat, poultry, fish and cheese products.

We are Social

Our Partners

 • sdtrade.sk
 • atypatelier.sk
 • medilife.sk
 • tkcdomy.sk

 

Sprog

 • Slovenčina
 • English
 • Deutsch
 • Русский
 • Magyar
 • Español
 • Български
 • Română
 • Dansk
 • Français

Velkommen til RAUCH SPEKTRUM s.r.o.

Firmaet RAUCH SPEKTRUM ApS udvikler, fremstiller, installerer, reparerer og ombygger tekniske anlæg til fødevareindustrien. I relation til den mangeårige tradition for fremstilling og potentialet i vore medarbejderes erfaringer specialiserer vi os i udvikling og fremstilling af anlæg til røgning, tørring og modning af kødprodukter, kød, fjerkræ, fisk og oste.

Vore ansatte har mangeårig erfaring i at tilberede kød og kødprodukter, hhv. ved at fremstille maskiner og anlæg til tilberedning af fødevarer. Med kombinationen af vore kundskaber og erfaringer inden for fødevareteknologi og maskinel når vi frem til resultater, der bringer vore kunder fremad og gør deres egen fremgang og udviklingen af deres virksomhed mulig.

Anlæggene, som vore medarbejdere har stået for, er i årevis blevet drevet af tilfredse kunder i Slovakiet, i Den tjekkiske Republik, Ungarn, Serbien, Rumænien, Bulgarien, Grækenland, Ukraine, Den russiske Føderation og Portugal. Antallet af referencer til anlæg, der arbejder pålideligt i en afstand af også mange tusinde kilometer og tilfredsheden hos vore kunder er bevis på  kvaliteteten af vores arbejde.

De fremstillede tekniske anlæg opfylder de tekniske og lovgivningsmæssige betingelser i EU-landene og er forsynet med det tilhørende CE certifikat.

 

Eftersom vore anlæg udnytter resultaterne af vores mangeårige forskning inden for fødevareteknologi  har Teknologisk Institut til os udstedt et certifikat på innovative teknologier i overensstemmelse med KOM Grønbogs innovation.

 

Udover udviklingen og fremstillingen af fødevareanlæg yder vi også teknisk og teknologisk rådgivning inden for fødevareteknologi, projekterings- og rådgivningsbistand ved planlægning, opførelse og indretning af fødevarevirksomhed.

Vores firma yder også samarbejdsbistand til partnere inden for maskinel, der især udnytter præcis skæring af stålplader og –profiler med Trumpf Trulaser skæreanlæg.

   

 

- RAUCH SPEKTRUM
- RAUCH SPEKTRUM
- RAUCH SPEKTRUM
- RAUCH SPEKTRUM