Top_bar

About Us

The company RAUCH SPEKTRUM s.r.o. developes, produces, installs, repairs and reconstructs the technological equipment for the food industry. With regard to long- time tradition and our experienced employees we have specialized in developing and producting devices for smoking, drying and ripening of meat products, meat, poultry, fish and cheese products.

We are Social

Our Partners

 • sdtrade.sk
 • atypatelier.sk
 • medilife.sk
 • tkcdomy.sk

 

Sprog

 • Slovenčina
 • English
 • Deutsch
 • Русский
 • Magyar
 • Español
 • Български
 • Română
 • Dansk
 • Français

Røgkammeret til TNV røgning og fermentering

 • Anlægget er bestemt til den første produktionsfase af ikke varmebehandlede kødprodukter – fermentering af produkter efter de er emballeret, og koldrøgning (sædvanligvis de første 5-7 dage i processen).

 • Sædvanligvis installeret i et rum, der på forhånd er bygningsmæssigt forberedt  af kunden, der er delt i en sektion i selve det klimatiserede kammer og i et maskinrum, hvor teknikken er anbragt.

 • Den ved et styringssystem præcist styrede regulering af temperaturen, fugtigheden og en variabel luftgennemstrømning takket være en styring af ventilatorens omdrejninger i fuldt omfang ved hjælp af en frekvensomskifter, hvorved den muliggør opnåelse af optimale betingelser for produktet i overensstemmelse med de tekniske krav til modning af produktet og optimering af dets udnyttelsespotentiale.

 • Det udnytter en økonomisk tørring ved lave temperaturer igennem en kondensering af vanddamp på den rustfrie kølers plader.

 • Anlægget består af luftkanaler, en klimatiseringsenhed, et styret røgaggregat, vaskeanlæg.

 • Det styrede røgaggregat bliver under hele røgningen præcist reguleret inden for omfanget af de optimale temperaturer for afbrænding af træsmuld til røgdannelse med egenskaber, der kræves til røgning af produkterne.

 • Alle dele af anlægget bliver altid projekteret til de enkelte kunders mål med hensyntagen til betingelser, produktsortiment og forskelligheder i produktionsteknikken.

 • Anlægget er udstyret med et automatisk vaskesystem, der sikrer vask af alle utilgængelige dele af røgovnen.

 • Hele anlægget er fremstillet i rustfrit stål egnet til fødevareformål.

 

Røgkammeret til TNV røgning og fermentering - Rauchspektrum
Røgkammeret til TNV røgning og fermentering - Rauchspektrum
Røgkammeret til TNV røgning og fermentering - Rauchspektrum
Røgkammeret til TNV røgning og fermentering - Rauchspektrum