Top_bar

About Us

The company RAUCH SPEKTRUM s.r.o. developes, produces, installs, repairs and reconstructs the technological equipment for the food industry. With regard to long- time tradition and our experienced employees we have specialized in developing and producting devices for smoking, drying and ripening of meat products, meat, poultry, fish and cheese products.

We are Social

Our Partners

 • sdtrade.sk
 • atypatelier.sk
 • medilife.sk
 • tkcdomy.sk

 

Sprog

 • Slovenčina
 • English
 • Deutsch
 • Русский
 • Magyar
 • Español
 • Български
 • Română
 • Dansk
 • Français

Kogekar

 • Kogekarret er bestemt til at koge fødevarer i vand i fødevareproduktionen, også i storkøkkener.

 • Anlægget er en selvbærende konstruktion, der er fremstillet af rustfrit stål.

 • Det gør sig bemærket ved den enkle betjening, den økonomiske og pålidelige drift, den automatiske regulering.

 • For at nedsætte varmetab er karret og dækslet kvalitetsisoleret.

 • Opvarmningen er løst med elektriske spiraler, en direkte indsprøjtning af damp, et flydende register.

 • Et styresystem sikrer en automatisk styring og regulering, målingen af temperaturen i vandet i karret sikres af en fast varmeføler, til måling af temperaturen i kernen af produktet kan bruges en varmepind.

 • Vandtilførsel kan ske ved hjælp af en elektromagnetisk ventil.

 • Afløbsventilen er indbygningsmæssigt forberedt i kedellegemet.

Kogekar - Rauchspektrum
Kogekar - Rauchspektrum