Top_bar

About Us

The company RAUCH SPEKTRUM s.r.o. developes, produces, installs, repairs and reconstructs the technological equipment for the food industry. With regard to long- time tradition and our experienced employees we have specialized in developing and producting devices for smoking, drying and ripening of meat products, meat, poultry, fish and cheese products.

We are Social

Our Partners

 • sdtrade.sk
 • atypatelier.sk
 • medilife.sk
 • tkcdomy.sk

 

Sprog

 • Slovenčina
 • English
 • Deutsch
 • Русский
 • Magyar
 • Español
 • Български
 • Română
 • Dansk
 • Français

Automatisk røgaggregat

 • Røgning er én af de ældst kendte måder at tilberede og konservere kød på. Ved at tilføje røg til produkternes overflade opnås  den ønskede ændring af deres sensoriske egenskaber, hhv. at der ved den bakteriedræbende virkning i røgen undertrykkes en uønsket mikroflora på produkternes overflade og herved forlænges deres holdbarhed.

 • Til røgudvikling med optimale egenskaber til at røge fødevarer anvendes der et automatisk styret røgaggregat, og takket være det opnås der konstante røgresultater i alle anlæggets dele samt i alle efter hinanden følgende produktionsparti.

 • Røg produceret på denne sofistikerede måde muliggør opnåelse af optimale sensoriske egenskaber i produktet og minimerer dannelse af kræftfremkaldende stoffer, der har en negativ indflydelse på konsumentens helbred, hvilket er typisk ved ukontrolleret „vild“ røgning, hhv. ved brug af røgaggregater uden regulering.

 • Automatisk røgaggregat, der anvender spåner, af mærket Natural – røgen udvikles ved at spånerne ulmer på en speciel rist i ildstedet. En præcis regulering af temperaturen sikres ved at tænde en elektrisk spiral, ved en regulering af tilførsel af luft, ved en regulering af omdrejningerne i omrøreren i træspånerne. Ved at regulere på parametrene i anlægget er det muligt at regulere koncentrationen, tætheden og mængden af røgen og således at opnå de sensoriske egenskaber i produktet i overensstemmelse med kundens krav. Anlægget er udstyret med en føler for den minimale mængde af træspåner i fødekammeret, betjeningen bliver gjort opmærksom på nødvendigheden af opfyldning af det. Driften er til forskel fra andre konstruktioner af røgaggregater meget pålidelig, kræver ikke megen vedligeholdelse og rengøring, stille, sikker, uden uønskede vibrationer og nedslidning af de bevægelige dele. Anlægget er universelt og kan bruges til varm- og koldrøgning.

 • Træspånerne bør være af hårdt træ i en krævet opskåret dimension, tørre, uden støv, uden bark, uden iblanding af andet, uden urenheder, lagret i et tørt miljø. Anvendelse af dårligt opbevarede spåner, der lugter af skimmelsvamp, hhv. er frønnede, overføres på en negativ måde til røgens duft og efterfølgende også til duften og smagen i produktet.

 • Anvendelse af træspåner, der er fugtede i vand (som nogle producenter anbefaler) er et tegn på konstruktionsfejl ved røgaggregatet, hhv. en bestræbelse på at kompensere for dets dårlige funktion forårsaget af den manglende evne til at kunne regulere parametrene ved røgudvikling ved den optimale temperatur. Røgen, der fremkommer med et højt indhold af vanddamp opnår ikke de krævede sensoriske egenskaber, ejheller effekten af røgningen på overfladen af de røgede produkter.

Automatisk røgaggregat - Rauchspektrum
Automatisk røgaggregat - Rauchspektrum