Top_bar

About Us

The company RAUCH SPEKTRUM s.r.o. developes, produces, installs, repairs and reconstructs the technological equipment for the food industry. With regard to long- time tradition and our experienced employees we have specialized in developing and producting devices for smoking, drying and ripening of meat products, meat, poultry, fish and cheese products.

We are Social

Our Partners

 • sdtrade.sk
 • atypatelier.sk
 • medilife.sk
 • tkcdomy.sk

 

Jazyky

 • Slovenčina
 • English
 • Deutsch
 • Русский
 • Magyar
 • Español
 • Български
 • Română
 • Dansk
 • Français

Sušiarenská komora pre sušenie a zretie TNV

 • Zariadenie určené pre sušenie a zretie tepelne neopracovaných mäsových výrobkov po ukončení predošlej fázy - fermentácie a údenia studeným dymom v udiarenskej komore (spravidla druhý a tretí týždeň procesu).

 • Spravidla inštalované v priestore vopred stavebne pripravenom zákazníkom, ktorý je rozdelený na časť samotnej klimatizovanej komory a strojovňu v ktorej je umiestnená technológia.

 • Strojovňa môže byť umiestená v priestore za samotnou komorou alebo v technickom podlaží nad komorou s výrobkami.

 • Presná počítačom riadená regulácia teploty, vlhkosti a variabilné prúdenie vzduchu vďaka ovládaniu otáčok ventilátora v celom rozsahu prostredníctvom frekvenčného meniča, čím umožňuje dosiahnuť optimálne podmienky výrobku podľa technologických požiadaviek zretia výrobku a optimalizácie jeho výťažnosti.

 • Využíva šetrné sušenie pri nízkych teplotách kondenzáciou vodnej pary na doskách nerezového chladiča.

 • Zariadenie pozostáva zo vzduchových rozvodov a klimatizačnej jednotky.

 • Všetky časti zariadenia sú projektované vždy na mieru jednotlivých zákazníkov s ohľadom na podmienky, výrobný sortiment a odlišnosti technológie výroby.

 • Celé zariadenie je vyrobené z potravinárskej nehrdzavejúcej ocele.

Sušiareň TNV - Rauch Spektrum
Sušiareň TNV - Rauch Spektrum
Sušiareň TNV - Rauch Spektrum
Sušiareň TNV - Rauch Spektrum