Top_bar

About Us

The company RAUCH SPEKTRUM s.r.o. developes, produces, installs, repairs and reconstructs the technological equipment for the food industry. With regard to long- time tradition and our experienced employees we have specialized in developing and producting devices for smoking, drying and ripening of meat products, meat, poultry, fish and cheese products.

We are Social

Our Partners

 • sdtrade.sk
 • atypatelier.sk
 • medilife.sk
 • tkcdomy.sk

 

Jazyky

 • Slovenčina
 • English
 • Deutsch
 • Русский
 • Magyar
 • Español
 • Български
 • Română
 • Dansk
 • Français

Udiarenské komory

 • Zariadenie je určené na automatické údenie horúcim dymom a tepelné opracovanie mäsa, mäsových výrobkov, hydiny, rýb a syrov.

 • Zariadenie sa vyrába v jednodverovom resp. dvojdverovom (prechodnom) tunelovom variante.

 • Technologický proces sa riadi riadiacim systémom iRauch, ktorý zabezpečuje automatickú prevádzku komorovej udiarne. Programové vybavenie umožňuje ľubovoľné radenie fáz technologického procesu (červenanie, sušenie, suché a vlhké údenie, varenie, dováranie) ako aj zostavenie užívateľských programov s rôznymi hodnotami parametrov (teplota, vlhkosť, čas, prúdenie vzduchu, varenie na výdrž, resp. požadovanú jadrovú teplotu, tepelné opracovanie podľa delta-t) v jednotlivých fázach procesu. Zároveň zabezpečuje monitoring a registráciu parametrov udiarne v zmysle HACCP a požiadaviek orgánov potravinového dozoru.

 • Riadený vyvíjač dymu Natural po celú dobu údenia presne reguluje v rozsah teplôt pyrolýzy drevnej drte optimálnych pre tvorbu dymu s požadovanými vlastnosťami pre údenie výrobkov.

 • Skriňa udiarne sa skladá z jednotlivých segmentov až na mieste u zákazníka. Montážny priestor nie je potrebný, jednotlivé segmenty prejdú cez bežné dvere. Plášť segmetov sa vyrába z nehrdzavejúcej potravinárskej ocele, a následne vypĺňa dvojzložkovou polyuretánovou penou na špeciálnej linke stabilizovanou tlakom a teplotou. Tým sa dosiahne dokonalá tepelná izolácia stien komory, ekologická a ekonomická prevádzka komory.

 • Ohrev komory prostredníctvom elektrickej energie, pary alebo zemného plynu.

 • Automatický umývací systém zabezpečujúci umytie všetkých nedostupných častí udiarne.

 

Udiarenská komora - Rauch Spektrum
Udiarenská komora - Rauch Spektrum
Udiarenská komora - Rauch Spektrum
Udiarenská komora - Rauch Spektrum