Top_bar

About Us

The company RAUCH SPEKTRUM s.r.o. developes, produces, installs, repairs and reconstructs the technological equipment for the food industry. With regard to long- time tradition and our experienced employees we have specialized in developing and producting devices for smoking, drying and ripening of meat products, meat, poultry, fish and cheese products.

We are Social

Our Partners

 • sdtrade.sk
 • atypatelier.sk
 • medilife.sk
 • tkcdomy.sk

 

Jazyky

 • Slovenčina
 • English
 • Deutsch
 • Русский
 • Magyar
 • Español
 • Български
 • Română
 • Dansk
 • Français

Hybridná udiarenská komora

 

Charakteristika zariadenia:

 • Univerzálne zariadenie pracuje v troch režimoch:
  1. udiareň pre tepelné opracovanie
  2. udiareň TNV pre fermentáciu a údenie studeným dymom
  3. sušiareň pre zretie TNV

 • Využíva dva princípy sušenia výrobkov:
  1. sušenie teplom v režime 1
  2. sušenie pri nízkych teplotách kondenzáciou vodnej pary na doskách  nerezového chladiča v režime 2 a 3.

 • Maximálne využitie zariadenia trojzmennou prevádzkou:
  1. tepelné opracovanie počas dňa
  2. fermentácia a zretie TNV v noci
  3. fermentácia a zretie TNV počas víkendov.

 • Umožňuje plnohodnotnú výrobu takmer všetkých druhov mäsových výrobkov.
 • Plne automatická prevádzka, plynulý prechod medzi jednotlivými režimami zariadenia bez potreby jeho úprav.
 • Dosahuje vynikajúce výsledky pri údení výrobkov s vysokou povrchovou vlhkosťou a výrobkov citlivých na teplotu (ryby, syry, tofu).
 • Umiestnenie v miestnosti bez akýchkoľvek stavebných úprav.
 • Obsahuje vlastný chladiaci a vzduchový kompresor - stačí pripojiť na elektrinu a vodu.
 • Riadený vyvíjač dymu je po celú dobu údenia presne regulovaný v rozsahu teplôt pyrolýzy drevnej drte optimálnych pre tvorbu dymu s požadovanými vlastnosťami pre údenie výrobkov.
 • Riadiaci systém novej generácie iRauch riadi technologický proces a zabezpečuje automatickú prevádzku udiarne. Programové vybavenie umožňuje ľubovoľné radenie fáz technologického procesu ako aj zostavenie užívateľských programov s rôznymi hodnotami parametrov (teplota, vlhkosť, čas, prúdenie vzduchu) v jednotlivých fázach procesu. Zároveň zabezpečuje monitoring  a registráciu parametrov udiarne v zmysle HACCP a požiadaviek orgánov potravinového dozoru.
 • Jednoduché prehľadné intuitívne ovládanie zariadenia pomocou dotykovej obrazovky.
 • Skriňa udiarne sa skladá z jednotlivých segmentov až na mieste u zákazníka, nie je potrebný montážny otvor, jednotlivé segmenty prejdú cez bežné dvere. Plášť segmetov sa vyrába z nehrdzavejúcej potravinárskej ocele, a následne na špeciálnej výrobnej linke vypĺňa dvojzložkovou polyuretánovou penou stabilizovanou tlakom a teplotou. Tým sa dosahuje dokonalá tepelná izolácia stien komory, tj. ekologická a ekonomická prevádzka komory.
 • Zariadenie je vybavené automatickým umývacím systémom zabezpečujúcim umytie všetkých nedostupných častí udiarne.
   

 

Hybridná udiareň - Rauch Spektrum
Hybridná udiareň - Rauch Spektrum
Hybridná udiareň - Rauch Spektrum
Hybridná udiareň - Rauch Spektrum