Top_bar

About Us

The company RAUCH SPEKTRUM s.r.o. developes, produces, installs, repairs and reconstructs the technological equipment for the food industry. With regard to long- time tradition and our experienced employees we have specialized in developing and producting devices for smoking, drying and ripening of meat products, meat, poultry, fish and cheese products.

We are Social

Our Partners

 • sdtrade.sk
 • atypatelier.sk
 • medilife.sk
 • tkcdomy.sk

 

Jazyky

 • Slovenčina
 • English
 • Deutsch
 • Русский
 • Magyar
 • Español
 • Български
 • Română
 • Dansk
 • Français

Varná komora

 • Zariadenie je určené na varenie mäsových výrobkov, mäsa, rýb, resp. zeleniny v pare ak nie je údenie požadované, resp. výrobkov v nepriepustných obaloch, kde údenie nespĺňa svoj účel.

 • Technologický proces je riadený riadiacim systémom, ktorý zabezpečuje automatickú prevádzku varnej komory. Programové vybavenie umožňuje ľubovoľné radenie fáz technologického procesu ako aj zostavenie užívateľských programov s rôznymi hodnotami parametrov (teplota, vlhkosť, čas, prúdenie vzduchu, varenie na výdrž, resp. požadovanú jadrovú teplotu, tepelné opracovanie podľa delta-t) v jednotlivých fázach procesu. Zároveň zabezpečuje monitoring  a registráciu parametrov komory v zmysle HACCP a požiadaviek orgánov potravinového dozoru.

 • Skriňa varnej komory je skladaná z jednotlivých segmentov až na mieste u zákazníka, nie je potrebný montážny otvor, jednotlivé segmenty prejdú cez bežné dvere. Plášť segmetov je vyrobený z nehrdzavejúcej potravinárskej ocele, a následne na špeciálnej výrobnej linke vyplnený dvojzložkovou polyuretánovou penou stabilizovanou tlakom a teplotou. Tým je dosiahnutá dokonalá tepelná izolácia stien komory, resp. ekologická a ekonomická prevádzka komory.

 • Zariadenie môže byť vyhotovené v jednodverovom alebo dvojdverovom (prechodnom) tunelovom variante, na základe požiadaviek zákazníka.

 • Ohrev komory podľa možností zákazníka prostredníctvom elektrickej energie, pary alebo zemného plynu.

 • Zariadenie môže byť kombinované so schladzovacou komorou, keď umožňuje v tom istom zariadení tepelné opracovanie a následné rýchle a intenzívne schladenie podľa požiadaviek  technologického procesu ( zvýšenie výťažnosti) a požiadaviek HACCP

Varná komora - Rauch Spektrum
Varná komora - Rauch Spektrum