Top_bar

About Us

The company RAUCH SPEKTRUM s.r.o. developes, produces, installs, repairs and reconstructs the technological equipment for the food industry. With regard to long- time tradition and our experienced employees we have specialized in developing and producting devices for smoking, drying and ripening of meat products, meat, poultry, fish and cheese products.

We are Social

Our Partners

 • sdtrade.sk
 • atypatelier.sk
 • medilife.sk
 • tkcdomy.sk

 

Jazyky

 • Slovenčina
 • English
 • Deutsch
 • Русский
 • Magyar
 • Español
 • Български
 • Română
 • Dansk
 • Français

Schladzovacie komory pre tepelné opracovanie

 • Zariadenie je určené na rýchle a intenzívne schladenie výrobkov po tepelnom opracovaní na baliacu, resp. expedičnú teplotu prostredníctvom striedania chladenia vodou a vzduchom intenzívne prúdiacim cez nerezové chladiče.

 • Rýchle schladenie umožňuje minimalizáciu hmotnostných strát – zvýšenie výťažnosti a zníženie rizika rozvoja nežiadúcej mikroflóry prežívajúcej vo výrobku aj po tepelnom opracovaní.

 • Technologický proces je riadený riadiacim systémom, ktorý zabezpečuje automatickú prevádzku schladzovacej komory tak aby bola čo najrýchlejšie znížená jadrová teplota  výrobku pod požadovanú hodnotu. Zároveň zabezpečuje monitoring  a registráciu parametrov komory v zmysle HACCP a požiadaviek orgánov potravinového dozoru.

 • Skriňa schladzovacej  komory je skladaná z jednotlivých segmentov až na mieste u zákazníka, nie je potrebný montážny otvor, jednotlivé segmenty prejdú cez bežné dvere. Plášť segmetov je vyrobený z nehrdzavejúcej potravinárskej ocele, a následne na špeciálnej výrobnej linke vyplnený dvojzložkovou polyuretánovou penou stabilizovanou tlakom a teplotou. Tým je dosiahnutá dokonalá tepelná izolácia stien komory, resp. ekologická a ekonomická prevádzka komory.

 • Zariadenie môže byť vyhotovené v jednodverovom alebo dvojdverovom (prechodnom) tunelovom variante, na základe požiadaviek zákazníka.

 • Zariadenie môže byť kombinované s varnou komorou, keď umožňuje v tom istom zariadení aj tepelné opracovanie a následné rýchle  intenzívne schladenie podľa požiadaviek  technologického procesu a HACCP.

Schladzovacia komora - Rauch Spektrum
Schladzovacia komora - Rauch Spektrum
Schladzovacia komora - Rauch Spektrum
Schladzovacia komora - Rauch Spektrum