Top_bar

About Us

The company RAUCH SPEKTRUM s.r.o. developes, produces, installs, repairs and reconstructs the technological equipment for the food industry. With regard to long- time tradition and our experienced employees we have specialized in developing and producting devices for smoking, drying and ripening of meat products, meat, poultry, fish and cheese products.

We are Social

Our Partners

 • sdtrade.sk
 • atypatelier.sk
 • medilife.sk
 • tkcdomy.sk

 

Jazyky

 • Slovenčina
 • English
 • Deutsch
 • Русский
 • Magyar
 • Español
 • Български
 • Română
 • Dansk
 • Français

Udiarenská komora pre údenie a fermentáciu TNV

 • Zariadenie určené pre prvú fázu výroby tepelne neopracovaných mäsových výrobkov – fermentáciu výrobkov po ich narazení do obalu a údenie studeným dymom (spravidla prvých 5-7 dní procesu).

 • Spravidla inštalované v priestore vopred stavebne pripravenom zákazníkom, ktorý je rozdelený na časť samotnej klimatizovanej komory a strojovňu v ktorej je umiestnená technológia.

 • Presná počítačom riadená regulácia teploty, vlhkosti a variabilné prúdenie vzduchu vďaka ovládaniu otáčok ventilátora v celom rozsahu prostredníctvom frekvenčného meniča, čím umožňuje dosiahnuť optimálne podmienky výrobku podľa technologických požiadaviek zretia výrobku a optimalizácie jeho výťažnosti

 • Využíva šetrné sušenie pri nízkych teplotách kondenzáciou vodnej pary na doskách nerezového chladiča.

 • Zariadenie pozostáva zo vzduchových rozvodov, klimatizačnej jednotky, riadeného automatického vyvíjača dymu, umývacieho zariadenia.

 • Riadený vyvíjač dymu je po celú dobu údenia presne regulovaný v rozsahu teplôt optimálnych pre pyrolýzy drevnej drte s tvorbou dymu vlastnosí požadovaných pre údenie výrobkov.

 • Všetky časti zariadenia sú projektované vždy na mieru jednotlivých zákazníkov s ohľadom na podmienky, výrobný sortiment a odlišnosti technológie výroby.

 • Zariadenie je vybavené automatickým umývacím systémom zabezpečujúcim umytie všetkých nedostupných častí údiarne.

 • Celé zariadenie je vyrobené z potravinárskej nehrdzavejúcej ocele.

Udiarne TNV - Rauch Spektrum
Udiarne TNV - Rauchspektrum
Udiarne TNV - Rauch Spektrum
Udiarne TNV - Rauch Spektrum
Udiarne TNV - Rauch Spektrum