Top_bar

About Us

The company RAUCH SPEKTRUM s.r.o. developes, produces, installs, repairs and reconstructs the technological equipment for the food industry. With regard to long- time tradition and our experienced employees we have specialized in developing and producting devices for smoking, drying and ripening of meat products, meat, poultry, fish and cheese products.

We are Social

Our Partners

 • sdtrade.sk
 • atypatelier.sk
 • medilife.sk
 • tkcdomy.sk

 

Jazyky

 • Slovenčina
 • English
 • Deutsch
 • Русский
 • Magyar
 • Español
 • Български
 • Română
 • Dansk
 • Français

Vitajte na RAUCH SPEKTRUM s.r.o.

Spoločnosť RAUCH SPEKTRUM s.r.o.  vyvíja, vyrába, inštaluje, opravuje a rekonštruuje technologické zariadenia pre potravinárstvo. Vzhľadom na dlhoročnú tradíciu výroby a potenciál skúseností našich pracovníkov sa špecializujeme na vývoj a výrobu zariadení na údenie, sušenie a zretie mäsových výrobkov, mäsa, hydiny, rýb a syrov. 

Naši zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti v spracovaní mäsa a mäsových výrobkov, resp. pri výrobe strojov a zariadení pre spracovanie potravín. Kombináciou našich znalostí a skúseností z oblasti potravinárskej technológie a strojárstva dosahujeme výsledky, ktoré našich zákazníkov posúvajú vpred a umožňujú im ich vlastné napredovanie a rozvoj.

Naše zariadenia sú roky prevádzkované spokojnými zákazníkmi nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Grécku, Ukrajine, Ruskej federácii a Portugalsku. Početnosť referencií zariadení spoľahlivo pracujúcich vo vzdialenosti aj mnoho tisíc kilometrov a spokojnosť našich zákazníkov sú dôkazom kvality našej práce.

Vyrábané technologické zariadenia spĺňajú technické a legislatívne podmienky krajín európskej únie a sú opatrené označením CE s príslušným certifikátom zhody.

 

Nakoľko naše zariadenia využívajú výsledky nášho dlhodobého výskumu z oblasti technológie potravín, bol našej spoločnosti Technickým a skúšobným ústavom pôdohospodárskym vydaný Certifikát o inovatívnych technológiách v súlade so Zelenou knihou o inovácii KOM.

 

Okrem vývoja a výroby potravinárskych zariadení poskytujeme aj technické a technologické poradenstvo v oblasti technológie potravín, projekčnú a poradenskú činnosť pri plánovaní, výstavbe a zariaďovaní potravinárskych prevádzok.

Naša spoločnosť poskytuje aj kooperačné činnosti partnerom z oblasti strojárstva, využívajúcim najmä presné rezanie oceľových plechov a profilov laserovým rezacím zariadením Trumpf TruLaser.

   

 

Udiarenská komora - Rauch Spektrum
TNV udiareň - RAUCH SPEKTRUM
RAUCH SPEKTRUM
RAUCH SPEKTRUM